Η γνώση δεν είναι ένα εργαλείο «έτοιμο» προς χρήση, χωρίς να ξέρουμε από τι είναι φτιαγμένη! Συνιστά έναν ουσιαστικά «ζωντανό» οργανισμό, που απαιτεί φροντίδα, προσπάθεια, μέριμνα για να αποδίδει ανθούς και καρπούς.

Η παιδεία που καλλιεργεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο οφείλει να είναι πολύπλευρη, ολιστική και συντονισμένη, ώστε να αποφεύγονται τα «κενά» σκέψης που οδηγούν σε λάθη και αυταπάτες

Είναι απόλυτα απαραίτητο να αναπτυχθούν οι εγκεφαλικές ικανότητες, τα  πνευματικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαύγεια σκέψης και οι διαδικασίες και οι μορφές των ψυχικών διαθέσεων που εκθέτουν τη γνώση σε λάθη και αυταπάτες.

Η συνέχεια ΕΔΩ! 

Δημήτρης Κ. Μπάκας 

 

Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.