Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης  2024 του Κ.Αρ. Ακρόπολις

 

Αγαπητά μέλη,

 

Κατόπιν απόφασης του ΕΣ, μετά από κάποια τεχνικά προβλήματα, σας καλούμε την 10η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00 στην Γενική Συνέλευση 2024 του Κέντρου Αριστείας Ακρόπολης.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/5346511321?pwd=SENSWFk4MnVpTmZSRHdKR2JiMmpVZz09 και σύμφωνα με το καταστατικό για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται κατά την έναρξη της συνεδρίασης η παρουσία (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) του 50% τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (ήτοι που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και στον ανωτέρω σύνδεσμο, κατά την οποία θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
- Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
- Πεπραγμένα & Μαθήματα Περιόδου 20/2/2023 έως και 10/5/2024
- Οικονομικός Απολογισμός της 10η Μαι, ημέρα Παρασκευή, ώρα 19:00
- Λοιπά θέματα

Για τυχόν επί πλέον πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους Αναστ. Μπασαρά, 6983532229, Κων. Αγγο 6983508453, Δημ. Δεμάγκο 69893501416.


Αναστάσιος Μπασαράς                            Κωνσταντίνος Άγγος
Πρόεδρος Κ.Αρ.Α.                                    Γραμματέας


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.