Όλα τα σημάδια, σε επίπεδο παγκόσμιων γεωπολιτικών δεδομένων, δείχνουν ότι ζούμε το τέλος μιάς εποχής. Για την ακρίβεια, μάλλον βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, την διάρκεια της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε.
Με την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως και το τέλος του ψυχρού πολέμου, περί το 1990, τα βασικά γεωπολιτικά χαρακτηριστικά και δεδομένα του Κόσμου είχαν την εξής εικόνα :
Απόλυτη Κυριαρχία των Η.Π.Α. Η ελεύθερη οικονομία τω αγορών, χωρίς περιορισμούς, ήταν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ολα οδηγούσαν προς πλήρη παγκοσμιοποίηση.
Σήμερα, 30 χρόνια, περίπου, μετά, τίποτα δεν είναι όπως προδιαγραφόταν. Η πανδημία του COVID-19, αποκάλυψε τις αδυναμίες της παγκοσμιοποιημένης και ελεύθερης οικονομίας των αγορών και του απόλυτου καπιταλισμού. Οι κρατικές παρεμβάσεις και οι δημόσιες δομές υγείας, έσωσαν την κατάσταση. Οι δε κρατικές οικονομικές ενισχύσεις κράτησαν όρθιες πολλές επιχειρήσεις και την ανεργεία σε αποδεκτά επίπεδα.

Συνέχεια ΕΔΩ!

*Ο Ευάγγελος Γεωργούσης είναι Αντιπτέραρχος ε.α. 


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.