Αγαπητά Μέλη, Φίλες και Φίλοι του Κ.ΑΡ. Ακρόπολις,
Απευθύνω προς όλους θερμό χαιρετισμό, εύχομαι να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά και προ πάντων με υγεία.
Κλείνουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε πρωτόγνωρες συνθήκες, εν μέσω απαγορεύσεων και περιορισμών. Ωστόσο, κατορθώσαμε να εμπνευστούμε, οραματιστούμε, κουβεντιάσουμε και συμφωνήσουμε, να ιδρύσουμε και ‘στήσουμε’ ένα λίαν αξιόλογο πνευματικό Κέντρο, με μεγάλο όραμα, συγκεκριμένη αποστολή, ξεκάθαρους και εφικτούς στόχους, πολλά και αξιόλογα μέλη από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, πλούσια θεματολογία καλύπτουσα τομείς ενδιαφέροντος, όπως: η χειραφετημένη εθνική στρατηγική, η άμυνα και ασφάλεια, η εξωτερική πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις και διεθνείς οργανισμοί, η οικονομία, η τεχνολογία, η βιομηχανία, η ναυτιλία, η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική και δημογραφική υγεία της Ελλάδας.
      Μέσα στην πιλοτική περίοδο της λειτουργίας μας, και, συμμεριζόμενοι όλοι ότι μόνο με πλατιά ψηφιακή βάση μπορούμε να δράσουμε, αναπτυχθούμε και εξελιχθούμε προς το εφικτό καλύτερο σχεδιάσαμε, συζητήσαμε, συμφωνήσαμε και κάναμε όλοι μαζί πολλά, όπως:
- Επιλογή των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου
- Ονομασία του Κέντρου και εκπόνηση του λογοτύπου του
- Επιλογή πάνω από 150 ιδρυτικά και απλά μέλη
- Εκπόνηση και δρομολόγηση ενός σύγχρονου Καταστατικού λειτουργίας
- Εκπόνηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας
- Την Ιστοσελίδα και ΜΚΔ (facebook, Twitter) του Κέντρου. Με πάνω από 80 αναρτήσεις μέχρι τώρα.
- Την Ψηφιακή Βάση της Γραμματείας και Επικοινωνίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κέντρου
- Την εκπόνηση του Προγράμματος δράσεων και της Στοχοθεσίας του Κέντρου
- Την εκπόνηση του διαφημιστικού Φυλλαδίου του Κέντρου
- Την διοργάνωση δύο διαδικτυακών ενημερώσεων του κόσμου του Κέντρου και περισσότερων από πέντε ενημερωτικών Newsletters.
- Την διοργάνωση της εναρκτήριας παρουσίασης του Κέντρου στις 4 Οκτωβρίου 2021
- Την παρουσίαση πέντε εξαιρετικών διαλέξεων, κατά χρονολογική σειρά, με τους Π. Γκλαβίνη Κοσμήτορα Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Κ. Υφαντή Καθηγητή Παντείου, Α. Μπασαρά Πρόεδρο Κ.ΑΡ.Α., Κ. Γκίνη Στρατηγό Ε/ΑΓΕΣ, Δ. Καβουλάκο Αντιπρόεδρο Κ.ΑΡ.Α. και Π. Σουκουλιά Μέλος του Ε.Σ. του Κ.ΑΡ.Α.
- Την εκτέλεση περισσότερων από είκοσι διοικητικών συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου

      Σίγουρα, μένουν πολλά ακόμη να γίνουν για να αναγνωρισθούμε και καταξιωθούμε στην κοινωνία μας, ωστόσο, έχουμε το όραμα, τη θέληση, την υπομονή και επιμονή να τα κάνουμε χωρίς να αγχωθούμε και να καταρρεύσουμε.

      Προγραμματίζουμε, λοιπόν, και στοχοθετούμε για το 2022 - εφόσον και οι συνθήκες που επιβάλλει η αντιμετώπιση της πανδημίας το επιτρέψουν για τις δράσεις που χρειάζεται φυσική παρουσία:
- Πλήρη ψηφιοποίηση της γραμματείας του Κέντρου.
- Νομιμοποίηση του Καταστατικού μας και περαιτέρω συμπλήρωση του Κ.Ο.Λ. του Κέντρου μας.
- Ανάρτηση όχι λιγότερων από 250 αναρτήσεων με κανονική κατανομή στους μεγάλους άξονές μας. 200 από αυτές, τουλάχιστον, να είναι έργο των μελών και φίλων μας. To ίδιο ισχύει και για τη σελίδα του Facebook και Twitter του Κέντρου μας.
- Πραγμάτωση 25 περίπου δράσεων μέσα στη χρονιά! 10 διαλέξεις/ομιλίες, 3 συλλογικές διαλέξεις με πάνελ 3-5 προσώπων, 3 ημερίδες/εσπερίδες, τουλάχιστον μια στην περιφέρεια. Τουλάχιστον 5 επισκέψεις/ υποδοχές/ ενημερώσεις θεσμικών φορέων: Βιομηχανία, Ναυτιλία, Logistics, Επιλεγμένες Πρεσβείες, Επιλεγμένα Κέντρα/ Ινστιτούτα/Σύνδεσμοι. Τουλάχιστον 3 ψυχαγωγικές δράσεις. Τρεις τριμηνιαίες δράσεις επισκοπήσεων (Αμυνα, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομία, Τεχνολογία, Πολιτισμός).
-Αύξηση της οροφής των μελών και φίλων κατά 50%, όχι κάτω από 5 ανά μέλος του ΕΣ, και ένα ανά δύο από τα λοιπά μέλη.
-Διπλασιασμός των μελών της ομάδας του Think Tank.
- 20 συνεδριάσεις του Ε.Σ.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός της λειτουργίας του Κέντρου να μη υπερβεί τα 3,000€, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2,000€ να προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.

      Προγραμματίζουμε, ζωντανά, για την 9η Μαρτίου την εσπερίδα ‘ Το Κέντρο Αριστείας Ακρόπολις και η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας’ , προκειμένου να χαιρετίσουμε και γιορτάσουμε την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου μας και να αναδείξουμε και τιμήσουμε το φύλο και τη συνεισφορά της Γυναίκας.

      Αγαπητά Μέλη, Φίλες και Φίλοι,
Καλή Χρονιά, με υγεία, με αισιοδοξία, με επιτυχία και πρόοδο, προσωπική και οικογενειακή, με αλληλεγγύη και κατανόηση μεταξύ μας, με ελπίδα και δύναμη για προκοπή!
Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2021».

Αναστάσιος Μπασαράς
Πρόεδρος Ε.Σ. Κ.ΑΡ. Ακρόπολις

 


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.