Αγαπητοι Ανανώστες:

Σας προτείνουμε τους παρακάτω σπουδαίους διαδικτυακούς συνδέσμους of the most famous world news agencies σε θέματα των τομέων και πεδίων, όπως:

Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις !

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο ι--- Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ε ς--- Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ο ί--Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι


European Union

NATO's Newsroom

 

BBC News Europe

 

EuroNews

World News Reuters

 

German DPA News Agency

Associated Press

ITAR-TASS News Agency

Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

UPI -Top International News

AFP- Agence French-Presse

Aljazeera News

Associated Israel Press (AIP)

China XinHua News Agency

Anadolu News Agency-Turkey


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.