Αγαπητοι Ανανώστες:

Σας προτείνουμε τις παρακάτω ενδιαφέροντες διαδικτυακές πηγές σε θέματα των τομέων και πεδίων,όπως:

Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις !

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς--- Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς--- Δ ι α δ ι κ τ υ α κ έ ς---Π η γ έ ς--- Α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α ς

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

ΝΣτρατηγείν

Capital

Liberal

Protagon

Ανιχνεύσεις

Πτήση και Διάστημα

Ναυτικά Χρονικά

Πενταπόσταγμα.

Τέχνες-Πολιτισμός

Καθημερινή Κυριακής

Βήμα

Οικονομία

Ενέργεια

Logistics

Παλμογράφος

 

 

The President

 

Ελληνοϊστορείν

 

Athens Voice

Μεταξύ Μας

 


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.