Αγαπητοι Αναγνώστες:

Σας προτείνουμε τα παρακάτω ενδιαφέροντα Ινστιτούτα σε θέματα των τομέων και πεδίων,όπως:

Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις !

 Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν α--- Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α--- Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ α---Κ έ ν τ ρ α---Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Σ.Α.Σ.Ι.

ΕΛΙΑΜΕΠ

ΙΔΙΣ

ΕΛ.Ι,Γ.Ε.Α.

ΙΔΚΚ

ΙΣΤΑΜΕ

ΣΕΘΑ

ΙΔΟΣ

Κιβωτός

 

IENE

IΔ.ΙΣ.ΜΕ

Strategy Inter.

IISS

CSIS

RAND

cfr

Brookings

CHATHAM House

Karnegie

Bruegel

Wilson Center

Stratfor

ΟΔΕΘ

Turkey

Turkey

 

Russia Institute for Strategic Studies

 

US Army War College

 

EUISS

Begin-Sadat

CMED -UCCLA


GCSP-Geneva

GMF-Germany

NESA-CSS

IAI-ITALY

 

 


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.