Αγαπητοι Ανανώστες:

Σας προτείνουμε τους παρακάτω σπουδαίους διαδικτυακούς συνδέσμους σε θέματα των τομέων και πεδίων,όπως:

Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις !

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο ι--- Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ε ς--- Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ο ί--Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι


Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο  Εθνικής Αμύνης

Υπουργείο Οικονομίας

  Βουλή Των    Ελλήνων

Γ.Ε.ΕΘ.Α.

 

Ακαδημία Αθηνών

Ο.Η.Ε.

ΝΑΤΟ

ΔΝΤ

Ο.Ο.Σ.Α.

 

Γραφείο Προϋπολ. Βουλής

Διεθνής Τράπεζα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

OSCE

UNESCO

Ευρωπαϊκή Ενωση

 

Eurostat

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή

KNOEMA

 

Greek National Pride

 

Real Time Χάρτης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας

Real Time Χάρτης Εναέριας Κυκλοφορίας

Blank IP

 

Blank IP


Blank IP

 
 


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.