Οι ανάγκες (βιολογικές, ψυχολογικές κλπ.) είναι  συνυφασμένες απόλυτα  με τη ζωή μας. Οι αξίες αναδύονται ως σχέσεις  μεταξύ αναγκών και αγαθών που καλύπτουν τις ανάγκες. Αρετές είναι οι πραγματωμένες αξίες μας. Πάντα δύσκολες, γιατί απαιτούν βούληση για καταβολή προσπάθειας. Θεωρούνται ως «μεσότητες» πάντα κοντά στο μέτρο της χρυσής αναλογίας, μεταξύ μιας έλλειψης και μιας υπερβολής. Ως ποιότητες, όμως,  συνιστούν κορυφές, εξ αυτού και η δυσκολία πραγμάτωσης.  Είναι πάρα πολλές,  όσες και τα ελαττώματά μας!

Η συνέχεια PDF

* Ο Δημήτρης Μπάκας ...


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.