ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024, ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Πεπραγμένα & Μαθήματα Περιόδου 15/2/2023-10/5/2024
3. Οικονομικός Απολογισμός
4. Λοιπά θέματα
Παρόντα διαδικτυακά τακτικά μέλη 35.
Η συζήτηση επί της Ημερήσιας Διάταξης ξεκίνησε ως εξής:

Θέμα 1ον: Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

Ξεκινώντας ο Πρόεδρος του ΕΣ κ. Μπασαράς, ενημέρωσε τους παρισταμένους ότι αυτή είναι η δεύτερη πρόσκληση συνάντησης των μελών της ΓΣ του Κ.Αρ. Ακρόπολις. Η πρώτη, στην οποία δεν υπήρχε απαρτία, είχε οριστεί, και έγινε, την 10η Μαΐου 2024 την ίδια ώρα. Συνεχίζοντας, πρότεινε ως Πρόεδρο της παρούσας ΓΣ τον κ. Εμμανουήλ Στρατάκο, ο οποίος έγινε ομόφωνα δεκτός.

Θέμα 2ον: Πεπραγμένα & Μαθήματα.
Στην συνέχεια ο κ. Στρατάκος ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΣ κ. Μπασαρά να κάνει αναφορά των πεπραγμένων και των μαθημάτων που πήραμε από αυτά, ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη που «έβαλαν πλάτη» καθώς και τα μέλη του ΕΣ ονομαστικά, τα παρουσίασε σε μορφή ΡΡΤ. Τα πεπραγμένα, επισυνάπτονται στο κείμενο ‘ Πεπραγμένα Κ.Αρ.Α. 15/2/2023-10/5/2024’.
.
Θέμα 3ον: Οικονομικός Απολογισμός ΠΠ και Απαλλαγή του ΕΣ
Μέσα από την ίδια παρουσίαση έγινε και ο οικονομικός απολογισμός. Ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε από τους παριστάμενους ερωτήσεις ή παρατηρήσεις επί των ανωτέρω.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και την απαλλαγή του προσωρινού ΕΣ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΗΛΛΑΓΗ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Θέμα 4ον: Λοιπά θέματα
Έγιναν οι εξής προτάσεις:
- Διεξαγωγή Συνεδρίου Πολιτιστικής-Ιστορικής στο Μεσολόγγι το 2025 ( Πρόταση Κ. Καρκανιά). Αποφασίσαμε να γίνουν δύο Συνέδρια το 2025, ένα στην Πέλλα και ένα στο Μεσολόγγι.
- Επίσκεψη στην Κύπρο με συνδιοργάνωση δράσης εκεί (Πρόταση Δ. Δεμάγκου). Αποφασίσαμε κατ’ αρχήν ΝΑΙ. Οι Λεπτομέρειες θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του ΕΣ.
- Πρόταση ενεργοποίησης του Άρθρο 5. Πόροι, (1) Οι πόροι του Κέντρου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών και η τυχόν συνδρομή των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών (οικειοθελείς ή κατόπιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Ε.Σ.Δ. ), … Κατά την πρόταση (Αναστάσιος Μπασαράς) το ΕΣ μπορεί να προσκαλεί όλα τα μέλη του στο τέλος της τετραετίας για οικειοθελή συνεισφορά 20, 50 ή 100€, ώστε το νέο ΕΣ να έχει ένα μεγαλύτερο απόθεμα.
- Πρόταση διεξαγωγής Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας: { Εκτίμηση Κινδύνων, Φυσικές απειλές (Σεισμοί, Δασικές Πυρκαγιές, Πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα, Κατολισθήσεις και καθιζήσεις, Ηφαίστεια), Τεχνολογικές απειλές (Χ.Β.Ρ.Π., Χημικές, Βιολογικές, Ραδιολογικές, Πυρηνικές), Στάδια Αντιμετώπισης (Πρόληψη, Προετοιμασία, Έγκαιρη Προειδοποίηση και άμεση επέμβαση, Αντιμετώπιση των συνεπειών &αποκατάσταση, Εθελοντισμός), Προϋπολογισμοί και Δαπάνες Αντιμετώπισης ( Ελλάδα, ΕΕ ), Υπεύθυνοι Οργανισμοί} (Πρόταση Δεμάγκου, Μπασαρά). Ύστερα από εισήγηση του κ. Κατελούζου αποφασίσαμε να χωρίσουμε τη θεματολογία σε μικρότερες ενότητες και να προχωρήσουμε τμηματικά.

Κατόπιν όλων αυτών λύθηκε η 2η Γενική Συνέλευση του Κ.Αρ. Ακρόπολις και τα πρακτικά έχουν ως ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ
Εμμανουήλ Στρατάκος

Συνημμένα:
1. Παρουσίαση Πεπραγμένων και Οικονομικού Απολογισμού https://www.coeacropolis.gr/images/COEmanagement/Programmatismos-Pepragmena/GenSyn2024/Pepragmena2023.pdf    

2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής  https://www.coeacropolis.gr/images/COEmanagement/Programmatismos-Pepragmena/GenSyn2024/PraktikoEE20240517.pdf     

3. Πρακτικό ΓΣ  https://www.coeacropolis.gr/images/COEmanagement/Programmatismos-Pepragmena/GenSyn2024/PraktikoGS20240517.pdf      

4. Λινκ Βίντεο Συνέλευσης https://youtu.be/TK66dIwLvIg  

5. Σχόλια ΖΟΟΜ https://www.coeacropolis.gr/images/COEmanagement/Programmatismos-Pepragmena/GenSyn2024/ChattingZoom.pdf    


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.