Την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής στρατηγικής και στρατηγικής επικοινωνίας του Κέντρου Αριστείας Ακρόπολις συναντήθηκαν με τους Γερουσιαστές των ΗΠΑ Ελληνικής καταγωγής κ. Λεωνίδα Ραπτάκη και Στέφαν Πάππας.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ήταν σε συνέχεια διαδικτυακής ομιλίας των αξιότιμων Γερουσιαστών του Κέντρου Αριστείας Ακρόπολις προ ολίγων εβδομάδων. Ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες περί της ευκαιρίας το Κέντρο Αριστείας Ακρόπολις να υποστηρίξει το έργο και ενδεχόμενες πρωτοβουλίες των κ.κ. Γερουσιαστών με συμβούλους ως ήθελε απαιτηθεί.

On Monday 10th April 2023, the Chairman of Center of Excellence Acropolis accompanied by the deputy Chairman and the Executive Director of Strategy and Strategic Communications met with the Honorable US Senators Leonidas (Lou) Raptakis and Stephan Pappas on the occasion of their visit to Athens.

This meeting in person, took place short after the address of US Senators Raptakis and Matzavinos at a conference organized by the Center of Excellence Acropolis last February (22nd Feb, 2023). Besides the wishes for a peaceful Easter 2023, the discussion focused on the opportunity for the CoE Acropolis to support the US legislators, within existing means and capabilities, on initiatives of mutual interest.


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.