ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιωάννη Ε.Τζαμτζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ο Παναγιώτης - Βαρδής Παπαδάκης είναι ένας δοκιμασμένος συγγραφέας του οποίου τα βιβλία σχετικά με την πορεία της Ελληνικής Πολεμικής
Αεροπορίας –από τις απαρχές της μέχρι πριν λίγα χρόνια– έχουν εισφέρει σημαντικά στην ιστορική έρευνα: καταγράφουν με τεκμηριωμένο τρόπο (αδημοσίευτα έγγραφα και φωτογραφικό υλικό) τα γεγονότα που συνέθεσαν την εξέλιξη του αεροπορικού Όπλου στη χώρα μας. Ωστόσο, ο υποπτέραρχος Παπαδάκης μας επεφύλασσε μια έκπληξη με το τελευταίο του αυτό πόνημα. Κάτω από τον τίτλο «Θρίαμβοι και Οδυρμοί 1893-923», ασχολείται με το κρίσιμο για την διαδρομή της Ελλάδας μεταίχμιο του 19ου με τον 20ον αιώνα κάτω από ένα άλλο πρίσμα, το οποίο δεν περιορίζεται στο αεροπορικό αντικείμενο, δεν είναι ερευνητικό και απευθύνεται σε πολύ διευρυμένο αναγνωστικό κοινό.

Πρόκειται για έναν μικρό τόμο με περιεχόμενο πολιτικής ιστορίας, με σαφή προσωπική χροιά στη σταχυολόγηση των θεμάτων.
Το βιβλίο του αυτό ανήκει, θα μπορούσε να πει κάποιος, στην τρέχουσα περίοδο υπό την έννοια ότι επαναφέρει, σε εγκυκλοπαιδική μορφή, λησμονημένα από τους γεροντότερους ιστορικά γεγονότα και πλημμελώς γνωστά ή ασαφώς κατανοηθέντα από τις νεότερες γενεές. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που επιδιώκει τη διατήρηση, τη διάσωση, ενός στοιχειώδους υποβάθρου ιστορικής παιδείας σε μια παράδοξη εποχή: σήμερα, όλο και περισσότερο, η ανεπεξέργαστη πληροφορία συγχέεται με τη μόρφωση και οι γνώσεις «πιστοποιούνται» μηχανιστικά σ’ ένα εχνοκρατικό έντυπο που γεννά εφησυχασμό επικαλύπτοντα την ουσιαστική αξιολόγηση της ποιότητάς τους.
Η θεματική του βιβλίου παρακολουθεί τη ροή της πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης, στο διάστημα των τριάντα ετών που μεσολάβησαν από την πτώχευση επί Χαριλάου Τρικούπη και τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο έως την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης και τη «Δίκη των Έξι». Ο εύγλωττος τίτλος αποδίδει τους κυματισμούς της.
Η συγγραφική εργασία του Παναγιώτη - Βαρδή Παπαδάκη είναι επαινετή διότι είναι έντιμη. Δεν διατείνεται ότι επιλύει κομβικά ζητήματα ιστορίας που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα αλλά, με καλοσύνη, ξαναθυμίζει στον αναγνώστη τις συμπληγάδες απ’ όπου πέρασε η Ελλάδα για να φθάσει στον Μεσοπόλεμο ως χώρα με σύνορα από τον Έβρο και το Καλπάκι στην Κρήτη και με τριπλασιασμένο πληθυσμό, ο οποίος προέκυψε και από το προσφυγικό κύμα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τις ανταλλαγές πληθυσμών με τις Τουρκία και Βουλγαρία.
Η συνέχεια PDF

Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.